CƠ HỘI VIỆC LÀM iNET
Địa chỉ làm việc: Số 247 Cầu Giấy, Hà Nội
Vị trí: Lập trình viên Javascript, Nhân viên Marketing Facebook, Nhân viên Sales,...

CƠ HỘI VIỆC LÀM ZOZO
Địa chỉ làm việc: Số 247 Cầu Giấy, Hà Nội
Chi nhánh: Số 40 Hoàng Việt, Q. Tân Bình, TP. HCM 
Vị trí: Lập trình viên PHP, Nhân viên Sales,...

CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI UNICA
Địa chỉ làm việc: Số 247 Cầu Giấy, Hà Nội
Vị trí: Nhân viên Marketing, Nhân viên Sales, Nhân viên Support,...